Методичні рекомендації щодо організації Дня Здоров’я в дошкільному навчальному закладі
У відповідності до чинних нормативно-правових документів дошкільної галузі – Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про Права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», інструктивно-методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08. 2010 р. № 1/9-563) в дошкільному навчальному закладі педагоги, медичні працівники, фізінструктор та батьки вихованців спільно працюють в єдиній системі щодо реалізації основних пріоритетних напрямів фізичного розвитку та виховання дітей, а саме:
вчать дітей дбати про своє власне здоров’я;
розвивають потребу у щоденній руховій активності;
формують фізичні якості, навички володіння основними рухами та руховими діями;
підтримують у дітей інтерес до різних видів спорту, занять з фізичної культури;
                              
День здоров'я у дошкільному навчальному закладі – це день відпочинку, день ігор, день розваг. Його призначення – сприяти оздоровленню дітей, формуванню потреби у щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізації рухової підготовленості дітей дошкільного віку.

Дні здоров'я організовують з першої молодшої групи один раз на місяць. Днi Цей день насичується рiзноманiтними формами: загартувальнi та лiкувально-профiлактичнi процедури, дитячий туризм, фiзкультурне свято або розвага, самостiйна рухова дiяльнiсть, рухливi iгри на прогулянках, фiзкультурнi заняття тощо. Бiльшiсть з них бажано проводити на свiжому повiтрi.

У день здоров’я вся освiтня робота пов’язується з темою здоров’я та здорового способу життя (бесiди, читання художньої лiтератури, iгрова, пiзнавальна, трудова, самостiйна художня дiяльнiсть тощо).

Зміст діяльності на цей день визначається вихователем. Він планує заходи враховуючи вимоги чинної програми та вікові можливості дітей, але можливе об'єднання двох і більше груп для організації та проведення лялькових вистав, фізкультурних або музичних розваг та свят, спортивних ігор.

У цей день проводяться фізкультурні, музичні заняття та заняття образотворчої діяльності; режим насичується активною руховою діяльністю, в якій дітей спонукають застосовувати свій досвід, виявляти творчість, ініціативу, свої уподобання в різних видах діяльності .

Протягом дня активна рухова діяльність планується на свіжому повітрі ( весна, літо, осінь), а у холодну пору року перебування на повітрі по можливості у дитячому садку збільшується. Доцільно організовувати прогулянки за межі ДНЗ до стадіону або піші переходи (до парку, лісу або водойми) .

Загальна тривалість такої прогулянки 2 – 2,5 години, обов'язково з проведенням активного відпочинку.

Під час тривалої прогулянки можна ознайомити дошкільників з спортивними спорудами в місті та їх призначенням.

Проводяться фізкультурні заняття ігрового або сюжетного характеру, спортивні розваги та свята, фізичні вправи на свіжому повітрі, спортивні ігри.

Орієнтовний зміст та форми роботи Дня здоров'я 
(Приклад)
«Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати»

План роботи
1. Бесіди з дітьми та батьками про загартовуючи процедури.
2. Фізична зарядка з «Здоров’ятком»
3. Підготовка до сніданку з «Мийдодиром»
4. Завітай у фітобар
5. Фізкультурна розвага «Роби - як я, роби - краще нас»
6. Вітаміни мої друзі (робота в осередку приготування їжі)
7. Закріплення культурно - гігієнічних навичок протягом дня: бесіди, ігри про здоров’я, чистоту, ліки, предмети гігієни, тощо
8. Екскурсія до кабінету медичної сестри (молодша група
Похід в сад здоров’я (середня та старша групи)
9. Прогулянка з казковими героями (козаками):рухливі ігри, змагання.
10. Гімнастика пробудження «Проліски»
11. Самостійна художня діяльність «Козацькі забави»
12. Театралізована вистава з «Мийдодиром»

Немає коментарів:

Дописати коментар